An explicit and integrated intervention programme for training paper dictionary use in Greek primary school pupils Provider: Videolectures.NET Language: en
Priprava virov za oblikoslovne analize standardne slovenščine Provider: Videolectures.NET Language: sl
Priprava učne množice za opredelitev kolokativnosti in druge dejavnosti v projektu KOLOS Provider: Videolectures.NET Language: sl
Vsebina projekta in rezultati Provider: Videolectures.NET Language: sl
Intervju z Markom Grobelnikom Provider: Videolectures.NET Language: sl
Lecture 16: Complex Cognition 2 Provider: Videolectures.NET Language: en
The Expanding Information Universe: Open Discussion Provider: Videolectures.NET Language: en
Vizualizacija podatkov na primeru sistema za analizo globalnih novic Provider: Videolectures.NET Language: sl
Feature extraction & content description II Provider: Videolectures.NET Language: en
Assisting Translators in Indirect Lexical Transfer Provider: Videolectures.NET Language: en
Javna razprava Provider: Videolectures.NET Language: sl
Podelitev IS 2012 informacijskih "jagod" in "limon" Provider: Videolectures.NET Language: sl
Prihodnost in bodočnost v slovenskem jeziku Provider: Videolectures.NET Language: sl
Pozdravni nagovor Provider: Videolectures.NET Language: sl
Novi vmesnik referenčnega korpusa – končno prijazen Provider: Videolectures.NET Language: sl
Making Very Large-Scale Linear Algebraic Computations Possible Via Randomization Provider: Videolectures.NET Language: en
Pisna korpusa Gigafida in Kres Provider: Videolectures.NET Language: sl
Dialektika in dialekti Provider: Videolectures.NET Language: sl
Predstavitev Odseka za prenos znanja v IT Provider: Videolectures.NET Language: sl
Instituto de tecnologías educativas. Recursos Provider: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA Language: es