Workshop Aims & Objectives Provider: Videolectures.NET Language: en
Simon Gregorčič: Soči Provider: Videolectures.NET Language: sl
Esercitazioni per Surfer Provider: University of Bologna Digital Library Language: it
Pecha Kucha na Pecha Kucha način Provider: Videolectures.NET Language: sl
Uvodna predstavitev namena in vsebine konference »Odnosi vednosti: feminizmi, znanost, znanstvenice« Provider: Videolectures.NET Language: sl
Tehnologija oživlja izumrajoče jezike Provider: Videolectures.NET Language: sl
Interview with Richard Noss Provider: Videolectures.NET Language: en
Risultati 1° esercitazione Provider: University of Bologna Digital Library Language: it
Izumiteljstvo Provider: Videolectures.NET Language: sl
Interview with Janet Woo Tai Kwan Provider: Videolectures.NET Language: en
Pogum za lastno formulo družbenega razvoja Provider: Videolectures.NET Language: sl
Okrogla miza: Kako spodbuditi razvojno raziskovalno delo v podjetjih? Provider: Videolectures.NET Language: sl
Female Soldiers in the Field Provider: Videolectures.NET Language: en
Lecture 25: Ch. 7. Mechanistic and Stereochemical Aspects of SN1 Reactions Provider: Videolectures.NET Language: en
Besede iz drugih slovanskih jezikov v slovenščini Provider: Videolectures.NET Language: sl
Pozitivna psihologija | Positive psychology Provider: Videolectures.NET Language: sl
Cankarjeve Podobe iz sanj Provider: Videolectures.NET Language: sl
Sprejemanje novih znanj o realnem svetu in spreminjanje razmišljanja v kulturnem kontekstu / Acceptance of New Knowledge about Real World and Change of Thinking in Cultural Context Provider: Videolectures.NET Language: sl
Presentation of the book by Denis Noble: Music of life / Predstavitev knjige Denisa Nobla: Glasba življenja Provider: Videolectures.NET Language: sl
Družbeno nadzorstvo, kazenskopravni sistem, nasilje in preprečevanje viktimizacij v kontekstu visoko tehnološke družbe Provider: Videolectures.NET Language: sl