Predstavitev podjetij s področja projektiranja in internetne strani povezane skupine podjetij SBA - Slovene Business Alliance Provider: Videolectures.NET Language: sl
Governance and Benchmarking of RTOs Provider: Videolectures.NET Language: en
Elasticita' Provider: University of Bologna Digital Library Language: it
Sessione 9 - Stimatori bayesiani per l'allocazione del portafoglio Provider: University of Bologna Digital Library Language: it
Playwriting I Provider: MIT OpenCourseWare Language: en
Dynamics and Control II Provider: MIT OpenCourseWare Language: en
Multithreaded Parallelism: Languages and Compilers Provider: MIT OpenCourseWare Language: en
Building Technology Laboratory Provider: MIT OpenCourseWare Language: en
Multithreaded Parallelism: Languages and Compilers Provider: MIT OpenCourseWare Language: en
Multithreaded Parallelism: Languages and Compilers Provider: MIT OpenCourseWare Language: en
Povzetek Provider: eUčbeniki Language: sl
22 lezione aumenti di capitale Provider: University of Bologna Digital Library Language: it
5 lezione valutazione di una azienda Provider: University of Bologna Digital Library Language: it
Ostale gospodarske panoge Provider: eUčbeniki Language: sl
The presentation of the Slovenian translation of the book The music of life / Predstavitev slovenskega prevoda knjige Glasba življenja Provider: Videolectures.NET Language: en
Rapidly Integrating Services into the Linked Data Cloud Provider: Videolectures.NET Language: en
Kako lahko država prispeva k konkurenčnosti slovenskega gospodarstva Provider: Videolectures.NET Language: sl
Evolution and Society Provider: MIT OpenCourseWare Language: en