An explicit and integrated intervention programme for training paper dictionary use in Greek primary school pupils Provider: Videolectures.NET Language: en
Hands-on 2: Building a LarKC decider plug-in to create a workflow from existing plug-ins Provider: Videolectures.NET Language: en
Tehnologija oživlja izumrajoče jezike Provider: Videolectures.NET Language: sl
Pozitivna psihologija časa Provider: Videolectures.NET Language: sl
Assisting Translators in Indirect Lexical Transfer Provider: Videolectures.NET Language: en
Feature extraction & content description II Provider: Videolectures.NET Language: en
O trenutnem stanju na področju e-literature Provider: Videolectures.NET Language: sl
Igra besed: od korpusnostatistične tipičnosti do mobilne zabave s slovenščino Provider: Videolectures.NET Language: sl
Koliko je v slovenskih korpusih besednih vrst, ampak čisto zares? Provider: Videolectures.NET Language: sl
Making Very Large-Scale Linear Algebraic Computations Possible Via Randomization Provider: Videolectures.NET Language: en
Vizualizacija podatkov na primeru sistema za analizo globalnih novic Provider: Videolectures.NET Language: sl
Esercitazione 7 - Titoli con cap e floor Provider: University of Bologna Digital Library Language: it
Jezikoslovna podpora pri izdelavi semantičnih tehnologij Provider: Videolectures.NET Language: sl
Zaljubljeni do ušes in še čez: Eros v slovenski frazeologiji Provider: Videolectures.NET Language: sl
Spletni portal Fran: slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU Provider: Videolectures.NET Language: sl
Razlike v oblikovanju informacij za tradicionalne in digitalne medije Provider: Videolectures.NET Language: sl
Strojno prevajanje jezika – kompromis med kvaliteto, ustreznostjo in hitrostjo prevoda Provider: Videolectures.NET Language: sl
Piflar - korak na poti do Vseveda? Provider: Videolectures.NET Language: sl
Lecture 17: Ch. 5. Assigning Tetrahedral Stereogenic Centers Provider: Videolectures.NET Language: en
Esercizi sul valore assoluto Provider: University of Bologna Digital Library Language: it