Nagovor ministra za šolstvo in šport Provider: Videolectures.NET Language: sl
Pogodbe - Slovenija v 5. in 6. okvirnem programu EU Provider: Videolectures.NET Language: en
Razpisi za mala in srednja podjetja Provider: Videolectures.NET Language: sl
Otvoritev konference BZID 2010/ Opening of the BZID 2010 conference Provider: Videolectures.NET Language: sl
Pozdravni nagovor / Welcome address Provider: Videolectures.NET Language: sl
Pozdravni govor moderatorja Provider: Videolectures.NET Language: sl
Predstavitev orientirjev za razpise 7. Okvirnega programa, predvidene za julij 2011 Provider: Videolectures.NET Language: sl
Predstavitev projekta in rezultatov Provider: Videolectures.NET Language: sl
Zaključek konference BZID 2010/Closing of the BZID 2010 conference Provider: Videolectures.NET Language: sl
Uvodni nagovor 6. nanotehnološki dan 2010 Provider: Videolectures.NET Language: sl
Magnetohydrodynamics in Astrophysical Contexts Provider: Videolectures.NET Language: en
Nagovor ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Provider: Videolectures.NET Language: sl
MHD Theory of Fusion Systems Provider: MIT OpenCourseWare Language: en
Družina in šport Provider: Videolectures.NET Language: sl
MHD Theory of Fusion Systems Provider: MIT OpenCourseWare Language: en
MHD Theory of Fusion Systems Provider: MIT OpenCourseWare Language: en
MHD Theory of Fusion Systems Provider: MIT OpenCourseWare Language: en
MHD Theory of Fusion Systems Provider: MIT OpenCourseWare Language: en
Otvoritev Provider: Videolectures.NET Language: sl
Poslovno okolje in investicijske priložnosti v regiji Jaroslavelj Provider: Videolectures.NET Language: ru