An Agenda for Human Rights Provider: Videolectures.NET Language: en
Predstavitev ciljev projekta I3E Provider: Videolectures.NET Language: sl
An Agenda for Human Rights Provider: Videolectures.NET Language: en
Lecture 25: Ch. 7. Mechanistic and Stereochemical Aspects of SN1 Reactions Provider: Videolectures.NET Language: en
Water Containers Teacher Pages Provider: Univerza v Mariboru Language: en
Razlike v oblikovanju informacij za tradicionalne in digitalne medije Provider: Videolectures.NET Language: sl
Zakaj moraš med razvojem produkta razmišljati kot obsedeni bivši? Provider: Videolectures.NET Language: sl
Eye-tracking in nevromarketing: vloga vidnih dražljajev in konteksta pri (ne)razumnih odločitvah potrošnika Provider: Videolectures.NET Language: sl
Etika raziskovalnega dela - ključni poudarki Provider: Videolectures.NET Language: sl
Pogovor s skupino OHO Provider: Videolectures.NET Language: sl
Digitalni Dokazi v Kazenskem Postopku: Primerjalno-Pravna Perspektiva Provider: Videolectures.NET Language: sl
Metodologija za analizo podatkov v medicini Provider: Videolectures.NET Language: sl
Opening address Provider: Videolectures.NET Language: en
Kriza pravne kulture in zgodovina zahodnega mišljenja Provider: Videolectures.NET Language: sl
Zbiranje predlogov in pripomb za skupni manifest Provider: Videolectures.NET Language: sl
Prepletanja etnološkega in folklorističnega raziskovanja ali iskanja Na poti v Kamnik Provider: Videolectures.NET Language: sl
Pogovor s predsednikom republike o aktualnih gospodarskih in razvojnih vprašanjih Provider: Videolectures.NET Language: sl
Umetna inteligenca Provider: Videolectures.NET Language: sl
Recitation 6: Probability and Statistics Provider: Videolectures.NET Language: en
Nagovor udeležencev Provider: Videolectures.NET Language: sl