Uvodne besede Provider: Videolectures.NET Language: sl
Nagovor ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Provider: Videolectures.NET Language: sl
Slavnostni nagovor Provider: Videolectures.NET Language: sl
Pravi ključi: so managerji res krivi za vse Provider: Videolectures.NET Language: sl
Pozdravni nagovor: dr. Jana Kolar Provider: Videolectures.NET Language: sl
Internacionalizacija in raba jezika na univerzah Provider: Videolectures.NET Language: sl
Evropski izzivi in vloga kulture Provider: Videolectures.NET Language: sl
Svečana otvoritev konference 1. mednarodna konferenca »Trendi in izzivi v živilistvu, prehrani, gostinstvu in turizmu« Provider: Videolectures.NET Language: sl
Podelitev IS 2012 informacijskih "jagod" in "limon" Provider: Videolectures.NET Language: sl
Nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türk Provider: Videolectures.NET Language: sl
Pozdravni nagovor: prof. dr. Stane Pejovnik Provider: Videolectures.NET Language: sl
Pogledi generacije starejših in mlajših na aktualna vprašanja Provider: Videolectures.NET Language: sl
An Agenda for Human Rights Provider: Videolectures.NET Language: en
Študijske izkušnje na tujem Provider: Videolectures.NET Language: sl
Podelitev priznanj mladim raziskovalcem 2013 Provider: Videolectures.NET Language: sl
Predstavitev Odseka za prenos znanja v IT Provider: Videolectures.NET Language: sl
Slavnostna podelitev InJo in InCo nagrad 2009 Provider: Videolectures.NET Language: sl
Razprava o razsežnostih sporazuma ACTA Provider: Videolectures.NET Language: sl
Zmagati s povezovanjem nasprotujočih si vrlin Provider: Videolectures.NET Language: sl
Zbiranje predlogov in pripomb za skupni manifest Provider: Videolectures.NET Language: sl