Kratka predstavitev izbranih primerov tehnoloških rešitev
Bio- and Cheminformatics Methods for Mode of Action Analysis
Strojno učenje na velikih podatkih
Challenges in OER Policy Implementation in Latin America and Caribbean
Collaboratively Improving Topic Discovery and Word Embeddings by Coordinating Global and Local Contexts
Skok na drugo stran, kjer me z odprtimi rokami čaka zadovoljstvo! Zadovoljstvo je izbira, ne posledica.
Prova d'esame risolta
Interview with Davor Orlic
Prekariat: Spolna diskriminacija na trgu dela
Tehnološki preboj na področju dušenja vibracij, udarnih obremenitev in hrupa