EFNR master project
Prihodnost v možganih: sanje, ki gradijo svet
Razvoj diskretne matematike in računalništva
Poezija Franceta Prešerna v srednješolskih učbenikih in njena recepcija
Jezikovni viri, odprta znanost in prihodnost slovenskega jezika v digitalni družbi
Opening
Living with Artificial Intelligence – How to stay Human
Samopodoba, psihološka čvrstost in življenje v globalizirani družbi
Reorganizing Information in a Multilingual Website: Issues and Challenges
Predstavitev rezultatov Mednarodne raziskave poučevanja in učenja TALIS 2018