Tveganje pri proizvodnji in uporabi nanodelcev
Light, charges and brains
University Physics Volume 1: OpenStax
Titanov oksid: znanec z različnimi obrazi
Nanostrukturne analize: novi izzivi v rentgenski absorpcijski spektroskopiji
Kvadrupolni masni spektrometer za raziskovanje vesolja
Nanokeramika v elektroniki: sinteza, lastnosti, uporaba in možnosti razvoja
University Physics Volume 3: OpenStax
Nanomaziva in nanocevke ter varnost nanotehnologij
College Physics: OpenStax