Predstavitev novega portala Atlas slovenske znanosti
Predstavitev novega portala Atlas slovenske znanosti
Fran Ramovš do ustanovitve Univerze v Ljubljani leta 1919
Slovenski lingvistični atlas 1
Odkritje novega delca z lastnostmi Higgsovega bozona z detektorjem ATLAS na LHC
The Computer Science Ontology: A Large-Scale Taxonomy of Research Areas
Uvod in predstavitev
Resolucija: renovacija ali revolucija
Content Issues and OE Design
Uvod in predstavitev