Kvantne tehnologije s hladnimi atomi
Jedrski podatki – in kaj početi z njimi
Pospeševalniki danes, jutri in… nikoli več?
Predstavitev nalog in rešitev tekmovanja v znanju
Absolutna in relativna napaka
Meritve črnega ogljika, globalnega povzročitelja podnebnih sprememb in lokalnega onesnaževala zraka
Multi-task learning in the analysis of phenotypic data
Razvoj fizike osnovnih delcev
Merjenje razdalj v vesolju
Priprava virov za oblikoslovne analize standardne slovenščine