Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - včeraj, danes, jutri
La fiabilité appliquée aux domaines de l'aéronautique
Razvoj metod in orodij ter najboljša napoved potresnega odziva armiranobetonske stenaste stavbe
Third "Elevator Pitch" session
Assessment and rehabilitation of motor deficit in ischemic stroke
Elevator pitch session 2
Elevator pitch session 2
Batch RL and ADP
Razvoj metod in orodij ter najboljša napoved potresnega odziva armiranobetonske stenaste stavbe
Influence of a transmembrane domain on calcium-membrane interaction