Stanje na področju razvoja jezikovnih virov in tehnologij v Sloveniji in EU
Uvodni nagovor
Pozdravni govor moderatorja
Otvoritev konference z uvodnimi nagovor
Otvoritev mednarodnega seminarja "Relevantnost sporočila je v načinu podajanja informacij"
Narativnost in dekadenca v Cankarjevih Dunajskih večerih
Uvodni nagovor 6. nanotehnološki dan 2010
Uvodni pozdrav in nagovori
Uvodni pozdrav in nagovori
Development of OER using research based pedagogical tools (RBPTs) for science education