Class Handouts - exemplification & discussion
Basic Concepts in Syntactic Analysis
Še sreča, da je slovenščina (južno)slovanski jezik
materiale di approfondimento.
Slovenska slovnica in računalniško procesiranje besedil v slovenščini
Analyzing Meaning: An Introduction to Semantics and Pragmatics
Cankarjeve Podobe iz sanj
Gradniki na poti uspešnega podjetja - odgovornost, učenje in obvladovanje sprememb
Slovnica in slovenstvo
Peti javni posvet o prihodnosti vzgoje in izobraževanja