CTK Predstavlja: »Objavi odprto ali ... ?«
Okrogla miza: Ženske v znanosti in tehnologiji
Javni Poziv
Ali lahko jezikovne podatke delimo in kako? Nacionalni in evropski pravni okviri
Welcome Address UNESCO
Malo pravil in veliko svobode: Pomen odprtosti in transparentnosti
Odprti dostop v raziskovalni dejavnosti Evropske unije
UNESCO Recommendation on OER
Welcome Remarks - UNESCO
Vsebina projekta in rezultati