Prihodnost in bodočnost v slovenskem jeziku
Zaljubljeni do ušes in še čez: Eros v slovenski frazeologiji
eBralec – sintetizator govora za slovenščino
Internacionalizacija in raba jezika na univerzah
Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku"
Fran Ramovš do ustanovitve Univerze v Ljubljani leta 1919
Do kod sežeta dejanska raba in funkcijskost slovenščine?
Ledenodobna favna na Slovenskem
Prihodnost in bodočnost v slovenskem jeziku
Leksikon besednih oblik: nadstandardno o (ne)standardnem