Prepletanja etnološkega in folklorističnega raziskovanja ali iskanja Na poti v Kamnik
Novosti v treh romanih Ivana Cankarja
Naloge
Jezikoslovna podpora pri izdelavi semantičnih tehnologij
Odprti podatki in njihova uporaba
Fran Ramovš do ustanovitve Univerze v Ljubljani leta 1919
Tales only Architecture Can Tell
Predstavitev novega portala Atlas slovenske znanosti
Povzetek
Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva