Sodobni pogled na drevo življenja: Mikrobiologova zgodba / Contemporary View of a Tree of Life: The Microbiologist’s Tale
Bio- and Cheminformatics Methods for Mode of Action Analysis
Naloge
Giovanni Antonio Scopoli – ZDRAVNIK rudarjev živega srebra v Idriji
Povzetek
Dosežki na področju uporabe nanotehnologije v realni praksi industrije
Vpliv industrije na okolje
Vpliv topografije na vetrno cirkulacijo v severnem Jadranu
Ne čakaj na vikend!
Ciril Kosmač