Predstavitev raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI
Identifikacija dinamičnih sistemov z verjetnostno jedrno metodo
Kvantne tehnologije s hladnimi atomi
Predstavitev sinteznega poročila projekta GENDERA in slovenskih dobrih praks / GENDERA Synthesis Report
Stoletnica Turinga, računalniškega Einsteina
Elevator pitch session 2
Razmere v znanosti in visokem šolstvu – predvsem preko analize plač
Elevator pitch session 3, part 2
Elevator pitch session 1
Semantic Enrichment and Analysis of Legal Domain Documents