Identifikacija dinamičnih sistemov z verjetnostno jedrno metodo
Predstavitev raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI
Anonimizator Tacita
Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Tovarne prihodnosti
Laboratorio Niva Lorenzini - a.a. 2017-18
Kvantne tehnologije s hladnimi atomi
Predstavitev sinteznega poročila projekta GENDERA in slovenskih dobrih praks / GENDERA Synthesis Report
Stoletnica Turinga, računalniškega Einsteina
Community Detection NetworkX
Odlični v znanosti 2016 - Naravoslovje 2. del