Narativnost in dekadenca v Cankarjevih Dunajskih večerih
Zaljubljeni do ušes in še čez: Eros v slovenski frazeologiji
Stanje na področju razvoja jezikovnih virov in tehnologij v Sloveniji in EU
Lecture 1 - Introductions
Lecture 1 - Introductions
Uvodni nagovor
Pozdravni nagovor
Slavnostni nagovor
Uvodni nagovor
Uvodni nagovor