Light, charges and brains
Kako računalniki vidijo - računalniški vid in njegova uporaba v praksi
Diagnostika, prognostika in e-vzdrževanje industrijskih sistemov
Zdravljenje raka s pospeševalniki delcev
Space Systems Engineering
Space Systems Engineering
Kaj je novega v C++11? (in C++14)
Principles of Computer System Design: An Introduction
University Physics Volume 1: OpenStax
Building Reconstruction using Manhattan-World Grammars