Kjer se srečata pomen in skladnja
Slovenska slovnica in računalniško procesiranje besedil v slovenščini
Javna razprava
Papiro di Ossirinco 1814 a-b
Koliko je v slovenskih korpusih besednih vrst, ampak čisto zares?
Basic Concepts in Syntactic Analysis
Jezikovne tehnologije
Jezikoslovna podpora pri izdelavi semantičnih tehnologij
Class Handouts - exemplification & discussion
Priprava in uporaba vzporednih korpusov