2.1 Skalary i wektory
Identifikacija dinamičnih sistemov z verjetnostno jedrno metodo
Podsumowanie rozdziału
Nova metoda za pripravo fluoriranih kiralnih alkoholov
Foglio 1 - Induzione
Foglio 1 - Induzione
2.2 Układy współrzędnych i składowe wektora
Test con autovalutazione 1
2.4 Mnożenie wektorów
Vsota vektorjev