Država Slovenija in globalna ekonomska kriza
SIRikt 2015: Odločanje, veščina za življenje
Presentation and Adoption of the Recommendations of the 2nd World OER Congress / “Ljubljana OER Action Plan 2017”
Integrali con i residui
Sistemi Lineari I
Assessment and rehabilitation of motor deficit in ischemic stroke
Kdaj inovativna Slovenija?
Kriza (refleksije) prava
Analysis I (Fr., 06.01.2017, 08:00 - 10:00, Ort: 93/E31)
Analysis I (Fr., 06.01.2017, 08:00 - 10:00, Ort: 93/E31)