Prihodnost in bodočnost v slovenskem jeziku
Slovnica in slovenstvo
Leksikalna baza za slovenščino
Slogovni priročnik in leksikon Sloleks
Pedagoški slovnični portal
Spletni portal Fran: slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Vsebina projekta in rezultati
Papiro di Ossirinco 1814 a-b
Slovenska slovnica in računalniško procesiranje besedil v slovenščini
Simbolni zapis