Svečana podelitev nagrad in priznanj Miroslava Zeia 2018
Svečana podelitev nagrad in priznanj Miroslava Zeia 2017
Imenovanje vseh MR-jev NIB in Oddelka za biologijo
Svečana podelitev nagrad in priznanj Miroslava Zeia 2012
Razpisi za mala in srednja podjetja
Svečana podelitev nagrad in priznanj Miroslava Zeia 2019
45 let Nacionalnega inštituta za biologijo | 45th anniversary of the National Institute of Biology
Signals and Systems
Gospodarstvo za 1%
Okolje Orange4WS za servisno orientirano rudarjenje podatkov