Uvodni nagovor direktorja IJS
Novi horizonti: bionika, nanosvet in biokompatibilnosti
Human stefin B as a model protein to study protein folding and aggregation
Turbulence modeling for incompressible single phase flows in nuclear engineering
Jedrski podatki – in kaj početi z njimi
Kvantne tehnologije s hladnimi atomi
Prednovoletni nagovor direktorja IJS
Tehnologije vodenja
Predstavitev raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI
Predstavitev področja in povzetek dosežkov ter učinkov KC STV