Multikonferenca IS 2016
Nas narava lahko zapusti ali kaj so ekoremediacije?
Zaveza za uspešno prihodnost dogovor gospodarstva, politike, družbe
Bolonjski študij za kakovostno znanje
Posvet za županje in župane: Občine prihodnosti
Ali poznamo recept za izhod iz krize?
Čas krize ali vizije
Slovenski urbanizem v obdobju modernizma
Pogledi generacije starejših in mlajših na aktualna vprašanja
Javna razprava