Experiences of healthcare facilities that apply AMCs in patient rooms
Zasvojenost s socialnimi omrežji
Predstavitev najboljših video posnetkov
Izdelava vozila
Izdelava ankete
Stanje in trendi izobraževanja računalništva in informatike v svetu
Jezikoslovna podpora pri izdelavi semantičnih tehnologij
LexBib: A corpus and bibliography of metalexicographical publications
Pogodbeno pravo in pravo intelektualne lastnine 7. del
Vloga spanja in sanjanja pri čustvovanju in kogniciji