Predstavitev najboljših video posnetkov
Predstavitev najboljših video posnetkov
Predstavitev raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI
Predstavitev bilateralnih gospodarskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Kazahstan in programa gospodarskega obiska iz Kazahstana
Stanje in trendi izobraževanja računalništva in informatike v svetu
lecture notes final update
ENERGIA Cap.III°.4
SHACL Constraint Validation over Ontology-enhanced KGs via Rewriting
Equazioni differenziali ordinarie
Chapter 16