Predstavitev najboljših video posnetkov
Predstavitev raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI
SHACL Constraint Validation over Ontology-enhanced KGs via Rewriting
Chapter 16
Chapter 17
Chapter 15
Chapter 7
Key Equations
Chapter 8
Off-Policy Learning