A2 Wir speichern Wärme (Lehreranleitung)
Deep learning for computational chemistry: compound representation, ADMET profiles and automatic optimization
Kemijski procesi
Virtual Screening and Library Design
Kemijski poklici
Uranium determenation in water by alpha-particle spectometry - Introduction
Virtual Screening and Library Design
17.2 Chemical Defenses
Svečana podelitev nagrad in priznanj Miroslava Zeia 2019
Razlaga električne prevodnosti domenskih sten bizmutovega ferita