Ustanovitev spin-out podjetij
Slavnostna akademija ob 60-letnici instituta »Jožef Stefan« s podelitvijo priznanj zlati znak Jožefa Stefana 2009
Podelitev priznanj mladim raziskovalcem 2009
Pomen znanosti, podjetništva in inovativnosti v prihodnjem razvoju slovenske družbe
Podjetje Cosylab: Spin-off IJS, ki je postalo vrhunsko mednarodno podjetje
Javna razprava
Bolonjski študij za kakovostno znanje
Odlični v znanosti 2017 - Naravoslovje
Nacionalni program visokega šolstva RS za obdobje 2011-2020 in vprašanje binarnosti
Pogledi generacije starejših in mlajših na aktualna vprašanja