Optimizacija z omejitvami in diferencialna evolucija: od upravljanja avtonomnih globokomorskih sond do razporejanja obremenitve elektrarn
Space Systems Engineering
Zdravljenje raka s pospeŇ°evalniki delcev
Advanced Deep Vision
Principles and Practice of Assistive Technology
Registration and Recognition for Robotics
Poster Spotlights
Poster Spotlights
EEG Feature Representations and Associated Spatial Filters for Brain-Computer Interfaces
Transforming Health Care