Posamezniki in organizacije 21.stoletja
Zaveza za uspešno prihodnost dogovor gospodarstva, politike, družbe
paper Getty valuation
Posvet za županje in župane: Občine prihodnosti
Zelena luč: Manj je več - Na poti v krožno gospodarstvo ali kako bolj učinkovito z viri?
Svetovni dan Zemlje | International Year of Planet Earth
Prvi javni posvet o prihodnosti vzgoje in izobraževanja
Gradniki na poti uspešnega podjetja - odgovornost, učenje in obvladovanje sprememb
Zelena luč: Urbani gozdovi - Kako graditi mesta, ki podpirajo življenje?
Prekariat: Spolna diskriminacija na trgu dela