Composition and Literature: A Handbook and Anthology
Light, charges and brains
Slovnica in slovenstvo
Communication at Work
Pravopisar – stroj, ki se moti, inteligentno
Leksikon besednih oblik: nadstandardno o (ne)standardnem
Leksikalna baza za slovenščino
Šola(r) in slovnica
Zakaj korpusi še vedno niso običajen pripomoček za lektorje/prevajalce?
Writing for Success