Ljubezen - za vedno ali zavedno?
Ljubezen na terapiji
Unified Point-of-Interest Recommendation with Temporal Interval Assessment
Lecture 1. Introduction
The Architecture of the Counter-Measure
Pozitiven pogled na depresijo
Lecture 4. Communication
Predstavitev raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI
Online Relation Alignment for Linked Datasets
Invazivne tujerodne žuželke na lesnatih rastlinah v Sloveniji