Ljubezen žal ni dovolj
Pozitiven pogled na depresijo
The Originals: Classic Readings in Western Philosophy
3P: polno–prisotno–pristno
Pozitivna psihologija - več tisoč let stara misel in mlada veja psihologij
Disciplina, pogum in vztrajnost kot pogoj za reševanje življenjskih stisk
Principles of Social Psychology
The Canadian Handbook for Careers in Psychological Science
Socialna konstrukcija nor(maln)osti
Osebnost: Motivacija za spremembe