Javna razprava
Slovenske politične stranke o demografski reformi
Pogodbeno pravo in pravo intelektualne lastnine 1. del
Kriza (refleksije) prava
Pogovor o ustvarjalnosti
Zaveza za uspešno prihodnost dogovor gospodarstva, politike, družbe
Zakaj (ne) potrebujemo krize?
Prekariat: Pravni obrazi prekariata
Posamezniki in organizacije 21.stoletja
Ciril Zlobec in njegove bližnje daljave