Uvodni nagovor
Predstavitev dosedanjih rezultatov SEE projekta I3E
European Lexicographic Infrastructure (ELEXIS)
Predstavitev projekta C2CN in ključnih poudarkov osnutka Nacionalnega akcijskega načrta za uresničitev koncepta Od zibke do zibke
ELEXIS / CLARIN / DARIAH
Session 2, The VINICI project
Recikliranje plastike
Institute for Autonomous Urbanism
Catalyzing Change: Diversity, Equity, and Inclusion in a Global Perspective
Predstavitev projekta in rezultatov