Predstavitev energetike v okviru povezane skupine podjetij SBA - Slovene Business Alliance
Predstavitev raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI
Uvod in predstavitev
Uspešne izkušnje s prijavo in izvedbo projektov 7. Okvirnega programa
Fran Ramovš do ustanovitve Univerze v Ljubljani leta 1919
Predstavitev orientirjev za razpise 7. Okvirnega programa, predvidene za julij 2011
Multikonferenca IS 2016
Giovanni Antonio Scopoli – ZDRAVNIK rudarjev živega srebra v Idriji
Bandits and Explore/Exploit in RL
Predstavitev nalog in rešitev