Nagovor / Honorary Speech
Nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türk
Nagovor predsednika Vlade
Kazahstansko – slovenski poslovni klub (KSBC)
Fran Ramovš do ustanovitve Univerze v Ljubljani leta 1919
Stanje na področju razvoja jezikovnih virov in tehnologij v Sloveniji in EU
Week 05 - La politica economica europea ed italiana
Uvodni nagovor 6. nanotehnološki dan 2010
Education for gender equality and women empowerment
Think of architecture from two perspectives