Odlični v znanosti 2017 - Naravoslovje
Materiali za nadomeščanje in obnovo kosti
Biološke nanopore
Tveganje pri proizvodnji in uporabi nanodelcev
Znanstveni slam 2018
Titanov oksid: znanec z različnimi obrazi
Microbiology: Canadian Edition
Microbiology: OpenStax
Concepts of Biology: 1st Canadian Edition
Odlični v znanosti 2015 - Naravoslovje 1. del