Začnimo pozitivno razmišljati tudi v organizacijah
Prekariat: Spolna diskriminacija na trgu dela
Slovenske politične stranke o demografski reformi
Pogledi generacije starejših in mlajših na aktualna vprašanja
Nacionalni program visokega šolstva RS za obdobje 2011-2020 in vprašanje binarnosti
Delo in delovne zahteve
Nočni pogovori: dr. Marko Milosavljević
Vodenje za ustvarjalnost
Procesi v organizaciji : Organizacijska kultura in spremembe v organizacijah - 1. del
Podobnosti in razlike v razvoju dejavnikov za ustvarjanje konkurenčnih prednosti v družbi Krka d.d in Simobil d.d