Giovanni Antonio Scopoli – ZDRAVNIK rudarjev živega srebra v Idriji
Baročni glasbeni izraz pri skladateljih na Slovenskem
Rešimo naravoslovne muzeje
PALEONTOLOGIJA v času scopolija in zoisa v času Scopolija in Zoisa
Josip Mantuani in začetki glasbenozgodovinskega študija na Slovenskem
Fran Ramovš do ustanovitve Univerze v Ljubljani leta 1919
Josip Mantuani in njegovo poročilo o kulturnozgodovinskih zbirkah na slovenskem ozemlju iz leta 1918
Prekmurje v sodobnem slovenskem romanu
Ali so ogledne in šolske zbirke naravoslovnih objektov relikt preteklosti ali nepogrešljiv pripomoček za dvig kakovosti izobraževanja?
Scopolijeva naravna dediščina Slovenije