Tolstoj
Visoška kronika
Naloge
Leseverstehen
Naloge
Naloge
Svojilni
Informacijska entropija in vsakdanje življenje: izkušnja prostora in senzorična revolucija
Psihoterapija za shizofrenijo
Fenomenološke značilnosti sanj in psihoz - pomen za klinično prakso