Vodenje za ustvarjalnost
Začnimo pozitivno razmišljati tudi v organizacijah
Posamezniki in organizacije 21.stoletja
Prvi javni posvet o prihodnosti vzgoje in izobraževanja
Prekariat: Spolna diskriminacija na trgu dela
Načini pridobivanja finančnih sredstev za zagon podjetja
Pogledi generacije starejših in mlajših na aktualna vprašanja
Podobnosti in razlike v razvoju dejavnikov za ustvarjanje konkurenčnih prednosti v družbi Krka d.d in Simobil d.d
Most med znanostjo in prakso: primeri uporabe sodobnih tehnologij znanja v računalniških aplikacijah
Izgorelost - ko v telesu zmanjka elektrike