Čas krize ali vizije
Slovenski urbanizem v obdobju modernizma
70 let revije Proteus | 70 years of the Proteus magazine
Posamezniki in organizacije 21.stoletja
Mathematics for Computer Science
Internet, slon in šest slepih modrecev
Principles of Computer System Design: An Introduction
Zakaj (ne) potrebujemo krize?
Kako vodi Goran Kodelja?
Bolonjski študij za kakovostno znanje