Napovedovanje naglasa slovenskih besed z metodami strojnega učenja
Jezikovne tehnologije
Slovenska slovnica in računalniško procesiranje besedil v slovenščini
Tehnologije za razvoj jezikovnih virov in metod
Principles of Computer Systems
Leksikalna baza za slovenščino
Composition and Literature: A Handbook and Anthology
Kjer se srečata pomen in skladnja
Papiro di Ossirinco 1814 a-b
Piflar - korak na poti do Vseveda?