Kvantne tehnologije s hladnimi atomi
Pomen znanosti za upravljanje z velikimi zvermi
origanizzazione biblioteca
Usage of SVM for a Triggering Mechanism for Higgs Boson Detection
Vezalno in protivno priredje
Naloge
Numerical Methods for Partial Differential Equations (SMA 5212)
2. The gravitational two-body problem
Regime Shifts in the Marine Environment: How Do They Affect Ecosystem Services?
Sedeti, delati in gibati se: je to možno? Razvoj in vrednotenje aktivnega delovnega mesta za pisarniške delavce